Energeticky audit

Energeticky audit

obsahuje analyzu sucasneho stavu vyuzivania energie v budove, resp. priemyselnej prevadzke, energeticku bilanciu, navrh energeticky uspornych opatreni a posudenie moznosti vyuzitia obnovitelnych zdrojov energie. Audit monitoruje a posudzuje jednotlive oblasti spotreby energie budovy clenene na tepelno-technicke vlastnosti budovy, vykurovanie a pripravu teplej vody, vzduchotechniku (nutene vetranie/klimatizacia), osvetlenie a ostatne spotrebice. Audit musi obsahovat navrh opatreni, ako je mozne pripadne negativne vplyvy eliminovat a ako, v akom rozsahu, priblizne za aku cenu a s akou navratnostou investicie realizovat navrhnute opatrenia.


Ponuku spracujeme na energytrans@energytrans.sk